בפתח תקווה

אצלי אתה יוכל לשכוח ממזג האוויר

לשכוח מהצרות ולהתחיל להרגיש ולהבין מה זה כייף מה זה תענוג

איך מרגישים מלכים

מיקום

פתח תקווה